Verdane fortsatt satsning på e-handel

Läser i Dagens Industri att Verdane köpt en portfölj av e-handelsbolag från svenska eEquity. Artikeln nämner köpeskilling om 150 mkr för eEquitys aktier i fyra ehandelsbolag, där det största är Whiteaway som omsätter ca 900 mkr. Magnus Winberg på eEquity säger att man genom affären har gjort en avkastning om fem gånger sitt satsade kapital.

Några spaningar:

  • eEquitys investeringsmodell verkar fortsatt fungera bra. (Man är inne på sin andra fond då den första gav så bra avkastning att man fick fortsatt förtroende från sin investerare Antonia Ax:son Johnson). Man är hårt fokuserade på investeringar i e-handel och därigenom blir man en kunnig ägare som utvecklar bolagen på ett värdeskapande sätt.
  • Avkastning på fem gånger satsat kapital låter som en bra affär givet vilken risken man tar i å ena sidan etablerade bolag med bevisad affär, å andra sidan små privata onoterade bolag med allt vad det innebär.
  • Verdane (riskkapitalfond med verksamhet att köpa portföljer av bolag från andra riskkapitalbolag) fortsätter sin satsning på e-handel. Man är sedan tidigare delägare i flera e-handlare och ser tydligen fortsatt potential i området och möjligheten att utveckla de bolag man nu köper från eEquity.