Ägare, styrelse och entreprenör – kommunicera rätt fråga i rätt forum

I bolag i tidiga skeden finns engagerade personer ofta på flera olika stolar, operativt, strategiskt och som delägare. I bland sitter grundarna i styrelsen, ibland är investerare med i styrelsen, ibland finns det oberoende styrelseledamöter som inte är delägare. Ibland finns det ett par passiva delägare som följer bolaget på avstånd.

Detta är både en förutsättning för att bygga framgångsrika team och bolag men också en utmaning. I min erfarenhet finns ofta en ovana att tänka i de olika ”skikten”:

  • 1) Bolagets drift (den operativ ledningen),
  • 2) Strategiutveckling och kontroll (styrelsen) samt
  • 3) Finansiering och vinster (ägarfrågor).

Har man inte vana att tänka i dessa tre nivåer kräver det en viss övning innan man lärt sig att sortera ut vilka frågor som hör hemma var.

Jag tror jag kommer tillbaka till det här temat fler gånger i bloggen eftersom det är centrala frågor för alla bolag med ambition att växa och jag menar detta är en kritisk framgångsfaktor för alla bolag med fler än två ägare; att alla förstår skillnaden på de olika nivåerna och kan anpassa sin kommunikation till när och hur olika frågor ska dryftas.

Det här aspirerar inte att vara någon heltäckande beskrivning men kanske kan fungera som en introduktion till ämnet, några enkla stolpar att hålla sig till och att reflektera över.

Min roll som ägare
Jag äger en andel av bolaget. Alltså har jag rätt till motsvarande andel av vinster som bolaget delar ut. Och rätt till motsvarande andel om hela bolaget säljs. Eftersom det finns en rätt till ekonomisk vinst finns också, inom vissa gränser, ett motsvarande ansvar för bolagets finansiering när det går med förlust. I slutändan är det ägarna som måste se till att bolaget överlever om det inte självt förmår producera vinster så att det finansierar sig självt.

Styrelsens roll
Formellt måste alla aktiebolag ha en styrelse. En av styrelsens viktigaste uppgifter, enligt lag, är att se till att bolaget sköts på rätt sätt. Exempelvis att bokföring förs, att skatter betalas, att årsredovisningen lämnas in etc. Utöver denna formalia så formeras ofta styrelser för att stödja bolaget i den strategiska utveckling, affärsutveckling, generell rådgivning och för att bredda bolagets nätverk av personer som kan engageras i olika frågor.

VD och ledningen
Ledningen ansvarar för den dagliga driften av bolaget, att affärsplanen genomförs. Ledningen rapporterar till styrelsen och tar stöd från styrelsen.

Några korta lärdomar kopplat till detta:

  • Börja tänk som ägare – ”vad vill jag med mitt ägande i bolaget?”. Gör en enkel ägarplan.
  • Ansträng dig att inte blanda ihop ägarfrågor med styrelse och operativa frågor
  • Prioritera att ha oberoende personer i styrelsen, gärna en erfaren ordförande. Detta kommer tvinga övriga att hålla isär de olika frågorna.