ägare

Ägarfördelning – ansvar och incitament är avgörande faktorer

Det är många aspekter som vägs in vid en bedömning av en investeringsmöjlighet. Ägarfördelning är en central punkt jag lärt mig är av större vikt än man kanske tror. En balanserad ägarfördelning i ett företag skapar ordning, struktur och tydlighet där en dålig ägarfördelning leder till friktioner och massor av energiläckage. En felaktig ägarfördelning kan ensamt stjälpa ett bolag trots fantastisk produkt, stor potential och duktiga människor.

När jag tänker på ägande är det två aspekter som gör detta till en så tungt vägande aspekt och det är ansvar och incitament.

Ansvar

Att vara ansvarig för något handlar om att man tar beslut som krävs, att man tänker långsiktigt, att man optimerar för bolagets bästa samt att man faktiskt agerar på det som behöver göras.

Tyvärr möter vi då och då bolag där ägandet blivit spritt eller där nyckelpersoner har ett väldigt litet ägande. Om de som ska göra det hårda jobbet kvällar, nätter och helger inte har ett stort ägande hur ska de då känna tillräckligt ansvar frågar vi oss. Självklart finns det ansvarskännande personer som gör ett fantastiskt jobb utan att äga någonting men i ett litet bräckligt startup som är ute på en tuff resa skapar det mer överlevnadsinstinkt och värdeskapande om nyckelpersonerna faktiskt också äger det som man är ansvarig att skapa.

Incitament

Hela idén att vara ventureinvesterare handlar om att vara minoritetsägare.  Tesen är att de som skapar värdet, entreprenörerna,  är de som ska få den största andelen av det värde man har skapat. Vi som investerare ska vara i minoritet. De finns andra investeringsfilosofier där investerarna är i majoritet och ledning har litet ägande som ett sorts bonusprogram (buyout-fonder praktiserar detta).

Eftersom vår filosofi är att vara i minoritet för att värdet ska tillfalla de som skapar värdet då vill vi också att nyckelpersonerna är de som är huvudägare i våra bolag. Därigenom finns ett tydligt incitament för dem att jobba så hårt som krävs eftersom de kommer bli belönade när bolaget blir värdefullt. Är ägandet spritt eller felbalanserat mellan entreprenörer, styrelse, investerare, rådgivare och passiva delägare ökar risken mångfalt för problem längs resans gång. Problem som leder till energiläckage och minskar fokus på att bygga bolaget, friktion som hade kunnat undvikas genom att vara noggrann med ägarfördelningen längs vägen.

Den bästa ägarfördelningen för startups är helt enkelt när den är koncentrerad till så få personer som möjligt, där de som är viktigast för att skapa värdet, entreprenörerna, har absolut största andelen, så länge som möjligt.

Långsiktiga ägare bästa förutsättning för värdeskapande

För ett startup innebär långsiktiga ägare att entreprenören kan ta bättre beslut som leder till mer värdeskapande. Med kortsiktiga krav på resultat/vinst/överlevnad är risken stor att beslut blir kortsiktigt ”rätt” men långsiktigt fel. Suboptimering med andra ord. Detta är en insikt som jag tar med mig efter att ha lyssnat på nya ”Startuppodden” av Mikael Zachrisson som intervjuade Björn Jeffrey om hans resa med Toca Boca. Det var ett fantastiskt intressant och spännande samtal där insikterna haglade från Björn under 90 minuter.

Björn beskrev resan som startup inne i Bonnier-koncernen. Toca Boca startade som ett litet internt projekt men växte till sig snabbt (34 mkr omsatt med 8 mkr i vinst 2012). Intressant att höra hur om hur det var och är att ha en tydlig och långsiktig huvudägare när man ska bryta ny mark som internetbolag. Det är annorlunda att göra det med en tydlig huvudägare som Bonnier jämfört med den gängse bilden av ett startup med grundare, affärsänglar och kanske ett riskkapitalbolag som delägare. Om jag uppfattar Björn rätt så har Bonnier varit både krävande, uppmuntrande men också väldigt långsiktiga i sitt agerande som huvudägare. Man har haft tålamod då man förstår att det tar tid att bygga ett framgångsrikt bolag från grunden. Björn beskriver hur detta gjorde att han vågade satsa på ”rätt” beslut vilket var avgörande för Toca Bocas framgång.

Jag drar paralleller till den vardag som många startups hamnar i på vägen till ”tillräckliga intäkter”. Tyvärr hamnar många bolag i en jakt på nästa injektion av kapital. Man jagar kortsiktiga affärer, konsultuppdrag eller investeringsrunda. Utan bra ägare som vågar och orkar stötta den långsiktiga planen är förutsättningarna sämre att man verkligen hinner fundera igenom och ta sig fram till bra beslut som bygger reella långsiktiga värden.

Som exempel ur podden nämner Björn att man i början fick tid att göra en gedigen analys av omvärlden, marknaden, kundbeteenden, konkurrens och tekniska plattformar mm. Det gjorde att man hade många datapunkter som formade affärsplanen och en tydlig bild av vad man skulle erbjuda marknaden för produkter. Analysen formade den strategiska planen för Toca Boca vilket gav en trygghet i att ta riktiga beslut och bygga ett stabilt fundament att växa på. Man behövde inte bli ängslig bara för att den första appen inte lyfte dag ett; man hade en övertygelse som vilade på slutsatser om att det man förutsatt sig att göra var rätt. Och det visade sig också att man hade ”rätt” i förlängningen.

Ett annat exempel är att man tidigt bestämde sig för att aldrig bygga in sig i beroende på resurser inom Bonnier-sfären. Det hade varit enkelt att få Expressen att skriva ofta om Toca Boca eller få bra pris på reklamtid i TV4. Antagligen hade man på kort sikt fått boostar men långsiktigt hade man varit sämre riggade med en affärsmodell med beroenden till andra Bonnierbolag istället för att utveckla en fungerande modell som man helt kontrollerade själv.

Ägarbild är en kritisk framgångsfaktor för startups. Det var inspirerande att höra Björn beskriva resan och att han så tydligt pekade på betydelsen av långsiktiga ägare för att nå framgång.