entreprenör

Det är läskigt att fokusera – utan fokus dör du

Fokus är viktigt. Fokus är svårt. Att ha fokus handlar om att säga nej till möjligheter. Som ledare av ett företag är det läskigt att säga nej.

Samtidigt är det en framgångsfaktor att behålla fokus för att uppnå någonting överhuvudtaget.

Tekniskt finns alltid möjligheter att lägga till funktioner och bygga ännu mer fantastisk teknologi. Affärsmässigt finns alltid möjligheter att tillgodose olika kunders behov som man springer på.

Varför är det så svårt med fokus? För att som entreprenör gör det alltid ont att säga nej till en spännande möjlighet.

Jag har två liknelser som handlar om fokus.

1) Dagen D – invasionsstyrkan som anföll den Franska kusten riktade in sig på fyra stränder samtidigt för att hitta den där motståndet var svagast och där man kunde nå framgång och bryta igenom. När man hittat fiendens svaga punkt koncentrerade man all kraft på att bryta upp ett hål i försvaret och etablera ett brohuvud som fienden inte kunde ta tillbaka.
Många bolag får aldrig till något brohuvud utan fortsätter att sprida sina begränsade resurser på fyra stränder samtidigt – om och om igen utan att nå någon framgång någonstans. Det behöver inte vara fel att testa fyra stränder (segment eller erbjudanden) men konsten ligger i att inse när en satsning inte håller, när det börja bli dags att lämna en strand och fokusera på något annat.

2) Alice i underlandet. Alice frågar någon hon möter om hjälp att hitta vägen. Motfrågan ”var är du på väg” besvaras med ”det vet jag inte”. ”Då spelar det ingen roll vilken väg du tar”. För att kunna vara säker på vilka vägval man ska göra, vad man ska satsa resurser på och vad som ska prioriteras bort måste man ha en klar bild över vart man ska för att kunna välja väg.

Varför är det så svårt att vara fokuserad och fokusera på rätt saker? Det handlar om att man inte vet vart man är på väg och hur man ska ta sig dit. Det finns inte tillräckligt säkert identifierade kritiska framgångsfaktorer. Man måste ha en idé om vilka de viktigaste kritiska värdehöjarna som måste uppnås är. Har man inte en klar bild för sig själv över vilka dessa milstolpar är så är det omöjligt att säja nej och välja bort.

Så lösningen för att bli mer fokuserad är att man måste veta mer om sin marknad, tänkta kundernas behov, hur värdekedjor ser ut, vilka aktörer sitter på inflytande, vem bestämmer över pengarna och så vidare. Som entreprenör måste man ge sig ut och samla mer data över hur omvärlden ser ut. Vilka stränder finns, hur ska vi ta oss dit och om det verkar vara värda att försöka anfalla över huvudtaget.

”Lean startup” handlar om att testa hypoteser för att verifiera olika delar av en affärsmodell. Det är precis det som fokus handlar om. Ju mer man vet om hur sin affärsmodellen passar marknaden desto lättare är det att vara fokuserad och koncentrera sina resurserna dit de gör verklig skillnad.

Naiva entreprenörer ser möjligheter eller förstår ingenting

Investerar söker excellenta grundare som har förmågor som gör det möjligt att förändra världen. Ni vet klyschan ”Hellre ett A team med B idé än tvärt om. Därför är det intressant att reflektera kring vilka egenskaper som förekommer hos dessa entreprenörer och hur de kan uppfattas utifrån. Just nu har jag fastnat för hur naiva grundare kan vara. I både positiv och negativ mening.  Att möta och förstå naiva grundare är dubbelbottnat men viktigt.

Framgångsrika entreprenörer vittnar ofta om att – om de vetat hur jobbigt och svårt det skulle vara att lyckas så hade de aldrig ens försökt. Deras naiva syn på ett problem och sin egen förmåga gör svåra utmaningar och oöverskådliga situationer hanterbara. ”Hur svårt kan det vara” är en vanlig kommentar från entreprenörer och den sammanfattar den positiva naiva synen att allt är möjligt. Det är ett synsätt som skapar genomförandekraft och tro på den egna förmågan att lösa problem. Många gånger är ett naiv synsätt helt avgörande för att skapa kraft och kämpa på när det ser mörkt ut.

Å andra sidan förekommer en naivitet ibland som är farlig. Som avslöjar dig som entreprenör att du inte vet vad du pratar om och att inte gjort din hemläxa. En affärsplan som är byggd på helt orealistisk antaganden gå inte att investera på. En naiv syn på vilka milstolpar som måste uppnås för att attrahera kommande investerare skapar inte förtroende. Och så vidare. Naiviteten går också ibland hand i hand med en attityd av att inte vilja lyssna på feedback, ”Äh det är lugnt vi löser det på något sätt” är inte det bästa svaret när någon med mer erfarenhet försöker belysa risker med en viss affärsmodell, go-to-market strategi eller liknande.

Så vad är slutsatsen? Entreprenörer, fortsätt vara naiva, det skapar ”can-do” attityd som måste finnas för att orka bygga ett framgångsrikt företag. Men låt inte naivitet vara en ursäkt för att göra hemläxan, vara påläst och noggrann.