Värdering av SaaS-bolaget Funnel

Idag kom nyheten ut att Funnel tagit in 450 mkr i sin senaste finansieringsrunda och här kommer mina snabba reflektioner på värderingen av Funnel. Jag utgår från uppgifterna som finns i Breakits artikel där man anger att bolagets ARR (annual recurring revenue) i december 2019 var 100 mkr och att dessa kommer dubblas till 200 mkr till slutet av 2020.

Funnel har alltså lyckats med ett par saker som vi sällan ser i den svenska SaaS-ekosystemet, man har brutit över 100 mkr i ARR och man gör det med en tillväxt year-over-year på 100%. Jag antar att bolaget har väldigt bra visibilitet på sin intäktstillväxt varför de med stor säkerhet kan säga var innevarande års ARR kommer landa. Hög visibilitet på framtida intäkter är något som ökar förutsägbarheten för en investerare och allt annat lika sänker risken, dvs höjer värderingen.

Med dessa förutsättningar värderar de nya investerarna bolaget till 1 miljard kr (pre-money antar jag) vilket innebär är en multipel på 5x ARR vid årets slut. (Breakits artikel säger inget om aktierna i den här emissionen har speciella rättigheter, exempelvis likvidationspreferens, vilket har en påverkan på priset.)

Varför är detta intressant? Funnel senaste runda ger en väldigt intressant datapunkt hur ett välbyggt SaaS-bolag som växer snabbt, inte bara i Sverige, från en stor bas värderas av institutionellt riskkapital. Det är bra att ha med sig om man går i tankar att finansiera sitt, eller investera i, onoterade SaaS-bolag.