Vad krävs för att resa en riktig serie A-runda?

Det råder tyvärr begreppsförvirring om vad en ”serie A-runda” är och vad som krävs för att lyckas attrahera en sådan investeringsrunda.

Varje vecka möter vi bolag som har ungefär den här finansieringsstrategin:

”Vi har en ok produkt lanserad nu med lovande metrics. Nu behövs 4-6 mkr för att utveckla bolaget ytterligare och sedan ska vi resa en ”Serie A-runda” och ta in 15-25 mkr”.

En A-runda idag är ”growth capital”. Det som för 10 år sedan var en B-runda eller C-runda är idag en A-runda. Vad krävs för att resa en ”growth round”? Egentligen en enda sak: Exponentiell tillväxt. Du måste kunna visa dubblad tillväxt månad för månad i minst 3-6 månader. Har du inte stabil exponentiell tillväxt kommer du inte kunna attrahera en A-runda.

Varför ser det ut så här? Startups konkurrerar med andra startups om investerarnas pengar. Endast de mest lämpade kommer attrahera det mest riskvilliga kapitalet. Landskapet för investeringar i startups har förändrats mycket de senaste åren. Det blir billigare och billigare att starta bolag och lansera en fungerande prototyp. Rätt team kan bootstrappa sig till en minimum viable product och ett par skarpa användare (ibland kunder) utan extern finansiering. Antalet bolag som startas har följaktligen exploderat.

En annan trend är att antalet större ventureinvesterare sedan it-bubblan 2000/01 är på stadig nedgång. Det är alltså färre investerare som tittar på allt fler investeringsmöjligheter.

Och samtidigt är det ett faktum att på ”tech-investeringsmarknaden”, från ett investerarperspektiv, så är det en marknad där winner-takes-all. Det bolag som dominerar en kategori kommer kapa åt sig i princip hela värdet från den kategorin. Alltså givet den risk man tar som venture investerare så är det bara den investerare som prickar vinnaren av en kategori som kommer få tillräckligt hög avkastning.

Investerare som gör riktiga A-rundor har alltså en stor pool av investeringsobjekt att titta på och måste välja ut de bolag som har tydlig potential att totalt dominera sin kategori. Detta leder till att investerarna väntar så länge som möjligt med att investera så att bolaget nått den fas där man har bevisad exponentiell tillväxt.

Slutsatsen är att det är ingen idé att uppvakta en ”serie A investerare” innan ditt bolag har nått exponentiell tillväxt. Lägg istället all energi på att nå den punkten, det kommer sannolikt ta längre tid, kosta mer kapital och förbruka mer energi än vad du tror.