Johan

Värdering av SaaS-bolaget Funnel

Idag kom nyheten ut att Funnel tagit in 450 mkr i sin senaste finansieringsrunda och här kommer mina snabba reflektioner på värderingen av Funnel. Jag utgår från uppgifterna som finns i Breakits artikel där man anger att bolagets ARR (annual recurring revenue) i december 2019 var 100 mkr och att dessa kommer dubblas till 200 mkr till slutet av 2020.

Funnel har alltså lyckats med ett par saker som vi sällan ser i den svenska SaaS-ekosystemet, man har brutit över 100 mkr i ARR och man gör det med en tillväxt year-over-year på 100%. Jag antar att bolaget har väldigt bra visibilitet på sin intäktstillväxt varför de med stor säkerhet kan säga var innevarande års ARR kommer landa. Hög visibilitet på framtida intäkter är något som ökar förutsägbarheten för en investerare och allt annat lika sänker risken, dvs höjer värderingen.

Med dessa förutsättningar värderar de nya investerarna bolaget till 1 miljard kr (pre-money antar jag) vilket innebär är en multipel på 5x ARR vid årets slut. (Breakits artikel säger inget om aktierna i den här emissionen har speciella rättigheter, exempelvis likvidationspreferens, vilket har en påverkan på priset.)

Varför är detta intressant? Funnel senaste runda ger en väldigt intressant datapunkt hur ett välbyggt SaaS-bolag som växer snabbt, inte bara i Sverige, från en stor bas värderas av institutionellt riskkapital. Det är bra att ha med sig om man går i tankar att finansiera sitt, eller investera i, onoterade SaaS-bolag.

Svenska bolag till SaaStr ’20 i San Jose

SaaStr Annual 2020 går av stapeln 10 – 12 mars i San José och som vanligt kommer ett gäng svenska bolag åka dit för att inspireras och knyta nya kontakter.

Det har blivit en tradition att den svenska kontigenten ses innan och under konferensen för olika trevligheter. Under konferensen brukar det finnas möjlighet att delta på en gemensamma ”jetlag breakfast”, något företagsbesök och mingel för att knyta nya kontakter.

För att koordinera detta brukar jag hålla ihop den svenska styrkan genom en maillista och en whatsupp-grupp. Ska du åka till SaaStr och vill vara med på detta skicka ett mail till mig på johan <a> cloudcapital.se så lägger jag till dig!

The team you build is the company you build

Citatet är hämtat från Keith Rabois som höll en session om att bygga framgångsrika team och jag tycker den sammanfattar årets SaaStr Annual konferens väldigt bra.

Människor, team och kultur är en gemensam framgångsfaktor

Det fanns godbitar att plocka med sig från olika föreläsningar inom vitt skilda områden men om jag ska sammanfatta alla intrycken till ett tema så är det, fortfarande, att det är teamet och människorna som är avgörande. Precis som tidigare år nämnde nästan alla talare hur företagskulturen varit en framgångsfaktor för dem. Man måste våga mejsla ut sin egen tydliga företagskultur, ta ställning för och emot element i kulturen och jobba målmedvetet med att få hela bolaget att leva efter sin kultur. Alla medarbetare kommer inte passar kulturen men det kommer vara positivt att personer som inte har en bra passform lämnar bolaget under resans gång. Ett bolag kan inte vara för alla utan det finns så mycket att vinna på en förenande företagskultur i termer av sammanhållning, beslutsfattande, kommunikation, risktagande, tillhörighet med mera.

Extern rekrytering eller intern befordran?

Ett ramverk för att fundera kring när det är dags att leta externa personer kontra att befordra interna kandidater kom från Keith Rabois. Hans förslag var att se framför sig bolagets tillväxtkurva och jämföra den med olika personers tillväxtkurvor. Så länge båda kurvorna lutar lika mycket så kommer befintlig personals tillväxtkurva hänga med i bolagets utveckling. Men om lutningen på bolagets tillväxtkurva är snabbare än medarbetarnas tillväxtkurva så kommer det inte fungera då nyckelpersoner inte hänger med i bolagets utveckling och behov. Se framför dig ett bolag som över tid växer med 100%. De nyckelpersoner som inte växer lika snabbt som bolaget kommer hamna längre och längre från bolagets behov och typ av frågeställningar att hantera i sina roller.

Det är alltså omöjligt att försörja alla nyckelpositioner med interna kandidater i ett bolag med snabb tillväxt. Vissa personer växer helt enkelt inte lika fort som bolaget. För att få in nödvändig erfarenhet och kapacitet kommer det krävas att externt rekryterade personer kommer in med erfarenheter och potential. Rabois menade att om man lyckas tillsätta runt 50% av nya nyckelpositioner med interna kandidater så ska man vara mycket nöjd. Hans erfarenhet var att i de flesta fall är denna siffra betydligt lägre. 


Bygga säljteam (Matt Schatz WP Engine)

Matt Schatz var en mycket imponerande person och talare. Även hans presentation kretsade kring hur företagets kultur och värderingar är avgörande för att bygga framgångsrika säljteam. Han menade att en central byggsten är att fundera ut vilket unikt värdeerbjudande du erbjuder personer du vill anställa. Lägg tid på att hitta, artikulera och sälja in ditt företags unicitet för att nå framgång i rekrytering av säljare. Framgångsrika säljteam är team som har en distinkt kultur och är en plats dit andra människor vill ansluta sig och stanna länge.

Ett exempel som Matt förde fram och som alla små snabbväxande startups kan marknadsföra är möjligheten att få vara med och skapa sin egen ”första-historia”. Det kan vara att bli den mötesbokaren som blir befordrad till account executive, den första säljaren som blir teamlead eller den första säljaren som får öppna ett internationellt säljkontor. Att sätta upp den moroten fungerar som inspiration och ger alla något att sträva efter, att bli en person som får sin egen ”första-historia” på företaget att sätta på sitt CV.

Föreläsningar att se i efterhand

De flesta presentationerna filmades och här kommer några rekommendationer på de bästa att hålla utik efter när de kommer upp på SaaStrs Youtube-kanal:

 • Top 10 learnings about free trials with Tomasz Tunguz
 • A Step by Step guide to Revenue Growth with Mark Roberge.
 • Building a World-class, $2.3 Billion Inside Sales Team with Jennifer Lawrence.
 • Q&A with Mikkel Svane, CEO of Zendesk.
 • State of the Cloud from Bessemer Venture Partners.
 • Building a $100M ARR Sales Team the second time around with Matt Schatz.
 • Top Lessons in building great teams from Koshla Ventures with Keith Rabois.
 • Lessons from New Relic: Critical steps to Scaling Enterprise with Erica Schultz.
 • Lessons from Logikcull: $0 to $10M in 19 Months + 10 mistakes along the way with Andy Wilson
 • A Founders guide to Getting more Leads with Zoom and Gusto.

Survivalship Bias

Avslutningsvis får man inte glömma att på en konferens som visar exempel från världsledande tillväxtbolag så kommer ett starkt survivalship bias prägla hela tillställningen. Allt man hör på scen går inte att applicera rakt av i sitt svenska bolag. Exempelvis när VC-fondernas seed-rundor är minst 30 mkr till bolag som precis fått sina första kunder så är det självklart att dessa bolag kan operera på ett annat sätt än ett bolag med mindre eller inget riskkapital alls.

Det är uppenbart att SaaS fortsatt är på en stark och växande tillväxtbana. Det var inte många som på SaaStr för fyra år sedan trodde att vi skulle se många SaaS-bolag passera den magiska gränsen 1 miljard dollar i ARR, men nu är vi här. Jason Lemkin inledningspratade om hur vi ser ”Generational Companies” växa fram som är massiva bolag som kommer finnas kvar i stor skala länge. Det är både inspirerande och lite overkligt hur stort SaaS har blivit, och tillväxten ser inte ut att mattas av i den närmaste framtiden.

Syns de ökande konkurserna redan idag som churn hos SaaS-bolag?

Har en stundande lågkonjunktur redan börjat synas som churn hos B2B SaaS-bolag? Den frågan ställde jag mig efter på kort tid noterat flera signaler som kan vara en förvarning om tuffare tider.

Den första datapunkten är att UC rapporterat en ökning av antalet konkurser med 13% 2018 jämfört med året innan. En annan datapunkt fick jag från ett bolag jag är engagerad i som i slutet av förra året såg högre churn än historiskt och med större konton. Det som var gemensamt för alla kunder de tappat var att de gått i konkurs. Slutligen var det intressant att se sammanställningen som Breakit hade gjort över leverantörer som drabbas av Best of Brands konkurs.  Med på listan fanns ett par SaaS-leverantörer som nu tappar en kund.

För att få svara på min inledande fråga gjorde jag en gallup med en handfull SaaS-bolag som fick frågan om de noterat någon märkbar skillnad i churn med anledning av konkurser.

Beskedet från samtliga bolag var detsamma, ingen av dem har noterat någon märkbar skillnad i churn med anledning av konkurser ännu.  Baserat på detta underlag, som inkluderar SaaS-bolag i olika storlek och i olika branscher/vertikaler, har inte någon signifikant påverkan på churn med anledning av konkurser noterats. 

Förutom det direkta svaret på min fråga påpekade en rutinerad SaaS-VD som varit igenom tidigare lågkonjunktur att den första signalen på en avmattning var svårare nyförsäljning till följd av minskade budgetar hos kunderna. Det är alltså troligt att en trögare nyförsäljning blir det första tecknet på lågkonjukturen för SaaS-bolag än ökad churn till följd av konkurser.

Det är alltså för tidigt att se direkta spår av lågkonjunkturen idag men det känns som både nyförsäljning och churn är något att hålla ett vakande öga på framöver.

===

Johan Crona är grundare av Cloud Capital som är fokuserat på expansionsfinansiering genom både lån och ägarkapital till SaaS-bolag.

Svenskt SaaS Index – intresseanmälan

Alla SaaS-entreprenörer jämför sina nyckeltal med varandra för att kunna förstå olika aspekter i sina affärsmodeller och sin interna effektivitet. Ofta avslöjar nyckeltalen insikter om skillnader mellan olika bolag och leder till ökad förståelse både om sin egen och andras affär. Att analysera sina nyckeltal är en bra hjälp att hitta förbättringsområden och kan ge inspiration att testa nya vägar för olika områden inom sitt bolag.

För att bättre förstå hur de bästa entreprenörerna har lyckats bygga sina företag har vi på Cloud Capital börjat samla ihop nyckeltal från svenska snabbväxande SaaS-bolag. I våras arrangerade vi en workshop med en utvald grupp SaaS-entreprenörer som delade sina nyckeltal med varandra och de som var med hittade alla flera nya insikter kring sitt bolagsbyggande.

Nu bjuder vi in fler svenska SaaS-bolag att tillsammans med oss bygga upp benchmarking-data genom att delta i vår undersökning och därmed också få ta del av resultatet direkt när det är sammanställt. Är du intresserad av att vara med, eller vet någon som borde vara med? Anmäl intresse via den här länken så kommer vi inom kort återkomma med mer info om hur insamlingen av data går till:

Intresseanmälan – Svenskt SaaS Index

(All data som samlas in kommer redovisas i aggregerad form och enskilda svar kommer förstöras efter sammanställningen av datan är klar)

Stockholm SaaS Meetup – träff med Erik Syren

I December 2013 startade nätverket ”Stockholm SaaS and Online Business” och sedan dess har gruppen träffats regelbundet för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter mellan SaaS-entreprenörer. Dessutom har en växande grupp medlemmar åkt tillsammans till konferensen SaaStr Annual i San Francisco de senaste åren. Idag har gruppen 550+ medlemmar som alla driver eller har anknytning till SaaS-bolag i Sverige.

20 september är det dags för nästa träff och då kommer Erik Syrén från LIME CRM berätta om bolaget och dess resa till 200+ mkr i omsättning och verksamhet i hela norden. Bland annat kommer vi få höra om hur Lime såldes till Bisnode för att bara ett par år senare köpas ut igen (Erik deltog i båda affärerna). Dessutom kommer Erik beskriva hur deras fokus på bolagets värderingar och en tydlig företagskultur har varit framgångsfaktorer som bildat fundamentet för bolagets snabba tillväxt de senaste åren.

Mer info om träffen finns här: https://www.meetup.com/Stockholm-SaaS-and-Online-Businesses/

===
Johan Crona är grundare av Cloud Capital, ett bolag som är fokuserat på expansionsfinansiering genom lån till SaaS-bolag i Norden.
===

Go big or Go home är INTE det enda sättet att bygga bolag

Vad jag tar med mig som sommarens tema efter att följt nyhetsrapporteringen är appropå bolag som fått in mycket riskkapital, inte fått modellen att funka och nu tvingas skala ner ordentligt. Det är synd att många entreprenörer lägger så mycket tid och energi på att jaga in och bränna riskkapital istället för att spendera den tiden på att bygga ett långsiktigt hållbart och starkt företag.

I media kunde vi under sommaren läsa om Universal Avenue, Aifloo, Watty, Goo Technologies med flera som rest ordentligt med riskkapital för att en tid senare konstatera att pengarna är slut, det går inte att ta in mer på meningsfulla villkor och då återstår att dra hårt i bromsen för att försöka rädda bolaget.

Det är en av de största riskerna med mängden kapital som finns tillgängligt för tech-bolag idag att det blir normen att resa 25 mkr (eller mer), trots att man i många fall (uppenbarligen) inte hittat en modell som tål att hälla (mycket) pengar på. Entreprenörerna hoppas med pengarna kunna investera i att utveckla bolaget och under tiden ”komma på” vad den hållbara affärsmodellen ska vara. Problem är bara att så fort du tagit in mycket pengar så händer två saker, dels måste pengarna sättas i arbete så många personer anställs utan att veta riktigt vad olika roller ska tillföra och dels kommer en press från investerarna att snabbt visa värdehöjande milstolpar så att bolaget kan ta in mer pengar på en högre värdering (det är nämligen väldigt viktigt för investerare att för sig själva och sina finansiärer redovisa ”mark-ups”i sina portföljer). Detta skapar en kultur av extremt risktagande och som synes är det många bolag som inte reder ut det hela utan tvingas snart börja skära i kostnader för att försöka komma till en situation där intäkter och kostnader går ihop.

Det är synd att så mycket tid går åt att skapa en affärsplan som attraherar investerare, landa själva investeringsrundan, skala upp bolaget för att några månader senare tvingas hårt skära ner bolaget. Det tar enormt mycket av bolagets bandbredd som annars kunde gått till att träffa kunder, på djupet förstå vilken go-to-market-approach som kommer fungera långsiktigt och skalbart för att sen successivt hälla på mer kapital när modellen uppenbarligen håller.

Det går inte att bygga en snögubbe med grävmaskin. Först måste man bygga smått men succesivt växer snöbollarna sig så stora att det måste till större och större verktyg för att bygga vidare på dem. Så småningom är det dags att ta fram grävmaskinen men det är först när timing än rätt. Idag krossas många bolag av tyngden av för mycket pengar på för hög värdering för tidigt.

Det är synd att så mycket energi (och pengar) förbrukas i många bolag utan att omvandlas till hållbara värden. Jag hoppas få se fler bolag som kör utan eller med mycket begränsat med externt riskkapital (eller åtminstone växer in i kostymen ordentligt först). Det finns andra sätt att bygga bolag än ”Go big, or go home”.

Nytt värderingsnyckeltal för SaaS-bolag

Bessemer Venture Partners presentation ”State of the cloud” är en av höjdpunkterna på SaaStr Annual och i år var inget undantag. Förutom sin vanliga översikt över cloud-landskapet introducerade man ett nytt nyckeltal ARRG (ARR-Growth-multipel) att använda vid värdering av SaaS-bolag. Det fina med ARRG är att man får ett värde som räknar in den tillväxttakt ett bolag har. Många gånger blir värderingsdiskussionen i SaaS-bolag förenklad genom att man utgår från recurring-bas (eller intäkter) och sedan lägger på en godtycklig multipel på denna siffra för att komma fram till en värdering. Många gånger saknas ett resonemang om hur man kommit fram till just den valda multipeln och det är här ARRG kommer in som ett bra komplement till diskussionen.
 
Bakgrunden till Bessemers nya nyckeltal var att man sett stora skillnader mellan noterade och onoterade SaaS-bolag om man enbart räknar fram värdering som en funktion av omsättning. Från 2011 till 2017 ökade värderingsmultipeln för noterade bolag från 4,4 till 6,0 x omsättning och samtidigt ökade den för onoterade bolag från 6,9 till 15,9 (alla bolag i urvalet var i storlek $1-$20M ARR). Hur kommer det sig att skillnaden är så stor, jo de onoterade bolagen växte snabbare och tillväxttakten har ökat för dem under perioden. Eftersom bolagen i de två grupperna växer så olika fort är blir det ofullständigt att jämföra dem genom att bara titta på en multipel på omsättning och det är detta Bessemer löser med ARRG.
 
Nyckeltalet ARRG tar in tillväxttakt i ekvationen genom att man tar [ARR-multipel] och dividerar med [Y-o-Y Growth]. Exempelvis för ett bolag som värderas till 5x ARR och växer med 70% i årstakt blir ARRG = 7,1. För ett bolag som värderas till 10x ARR och växer med 200% blir ARRG = 5. Bessemer visade att de onoterade bolagens ARRG-värde har legat nästan helt platt vid nivån 7 under perioden med några små rörelser upp och ner kring denna nivå.
 
Ett annat sätt att säga samma sak är alltså att värderingarna påverkas i stor utsträckning av bolagens tillväxttakt. De onoterade bolagen har lyckats växa snabbare och snabbare och har belönats med högre och högre värderingar. Det är när man tänker på det helt naturligt eftersom det är en värderingsprincip som gäller vid all värdering, inklusive SaaS. Givet att du växer med 200% så är 10x ARR inte så högt då det innebär 5x ARR om ett år och 2,5 ARR om två år.
 
Jag gillade ARRG då det kommer vara ett bra stöd vid diskussioner om värderingar av SaaS-bolag.
 
Hela filmen med Bessemers presentation kan man se här och vid 10:50 börjar presentationen av värderingsprinciperna för SaaS-bolag:

Anpassad lånefinansiering för växande SaaS-bolag

I våras bestämde jag mig för att sluta på Almi Invest och prova vingarna genom att starta en egen investeringsverksamhet. Som så många andra entreprenörer gör när de bestämmer sig att starta något är min start baserad på en marknadsmöjlighet i form av en vit fläck på kartan som jag ser och som behöver adresseras. Kartan det handlar om är finansieringslandskapet för snabbväxande mjukvarubolag. Genom att ha jobbat sex år på Almi Invest med bolag på deras resa från start, första kunder och snabb tillväxt har jag sett samma utmaningar återkomma för många av dessa bolag.

Det är ingen nyhet att det finns mer kapital än någonsin tidigare för teknikbaserade tillväxtbolag. Digitaliseringsvågen rullar vidare och skapar enorma möjligheter för nya företag att etableras och växa snabbt. Det mesta av kapitalet som fyllts på i marknaden har kommit in som ägarkapital från VC-fonder, investmentbolag, family office och privatpersoner. För investerare är ägarkapital väl etablerat och enkelt att relatera till, man investerar sina pengar i bolaget och får aktier i utbyte och någon gång i framtiden får man avkastning antingen som utdelning eller när man säljer sina aktier.

För entreprenörer finns det flera utmaningar med ägarkapital inte minst att man får in nya delägare som kommer, på bra och dåliga sätt, påverka ägarviljan i bolaget. Därutöver tar det mycket tid att hitta investerare och beslutsprocesserna är ofta långa. Det gör att fokus skiftar under långa perioder från att bygga bolaget till att skriva pitch deck, jaga investerare och förhandla om nästa investeringsrunda. Tid som hade varit bättre att lägga på att utveckla bolaget. Vidare är det svårt att optimera varje kapitalrunda till kommande värdehöjande milstolpar så ofta hamnar bolaget i ett läge där det tog in lite för lite kapital och inte riktig tar sig till nästa milstolpe vilket ofta gör nästa finansieringsrunda knepig att få till. Varje kapitalinjektion innebär också mer utspädning för entreprenören och därutöver finns ett aktieägaravtal som inskränker entreprenörens kontroll över sitt bolag.

Samtidigt har jag de senaste åren haft förmånen att få jobba på insidan med flera bolag som startat, lanserat en produkt, fått de första betalande kunderna och vill växa men gärna hade haft möjlighet att låna in expansionskapital istället för att hela tiden vara hänvisade till riskkapital. Någon tydlig aktör för större expansionslån har saknats, bankerna gör endast små lån (om något alls) och Almi kan ofta inte låna ut större belopp.

Bolag som jag tänker rikta mig till är, så klart, SaaS-bolag där man har en abonnemangsbaserad affär med långa kontrakt och med en kundbas som återkommer år efter år som ger förutsägbara och stabila kassaflöden. Dessutom har man en bevisad expansionsmodell som nästan alltid kräver kapital för att växa maximalt då återbetalningstiden fram till en ny kund är lönsam måste finansieras på något sätt. Tack vare att SaaS-bolag är datadrivna finns det bra underlag för att som långivare  snabbt skapa sig en djup förståelse för hur väl bolaget presterar (givet att man vet vad man ska titta på).

För SaaS-entreprenörer kommer alltså mitt erbjudande vara att kunna låna kapital från en specialiserad långivare för att expandera verksamheten snabbare utan att bli utspädd. Jag känner mig säker på att efterfrågan på en sådan låneprodukt kommer finns. Och inom kort hoppas jag kunna berätta mer om hur det går med lanseringen av verksamheten. Stay tuned!

Ny möjlighet att undvika kontrollbalansräkning i SaaS-bolag

Många SaaS-bolag har från tid till annan utmaningar med frågan kring förbrukat eget kapital och eventuellt upprättande av kontrollbalansräkning, men jag har nyligen tillsammans med ett Saas-bolag och dess revisor hittat en för mig ny lösning på denna utmaning som borde kunna användas av andra SaaS-bolag också. Mer om lösningen nedan men först en kort bakgrund om varför detta är vanligt förekommande i SaaS-bolag.

För varje kund ett SaaS-bolag tar in uppstår kundanskaffningskostnader (CAC) fram till kunden har skrivit på och börjar betala för den levererade tjänsten. Anskaffningskostnader är främst marknadsföring och försäljning som löpande bokförs som kostnader i resultaträkningen. När väl kunden skrivit på är intäkten per månad allt som ofta en bråkdel av anskaffningskostnaden. Detta är i sig inte något problem då man antar att kunden kommer ha en lång livslängd vilket gör att inom ett antal månader blir den lönsam och bidrar positivt till bolagets resultat. Men vad gäller bokföringslagen är den generella bestämmelsen att man endast får ta upp intäkterna i takt med att tjänsten levereras. Så även för ett bolag som säljer 6-12 månaders kontrakt med betalning i förskott så syns intäkten i resultaträkningen successivt månad för månad över kontraktets livslängd (under tiden ligger värdet av kontrakten som en skuld i balansräkningen ”Förutbetalda intäkter” och bokas om till en intäkt månadsvis).

Ett SaaS-bolag som vill växa fort investerar mycket i sälj och marknadsföring för att snabbt öka antalet kunder. Kostnaderna kommer först och påverkar resultatet negativt medan de sålda kontrakten periodiseras över kontraktslängden. Det innebär att bolaget går med underskott men bygger upp framtida värden genom den växande kundbasen. Detta underskott gör att bolaget, även med likviditet i kassan (om man har förbetalda intäkter) har ett underskott som kan bli så stort att det egna kapitalet urholkas. När det eget kapitalet är under halva aktiekapitalet uppstår en kontrollbalanssituation och det egna kapitalet måste återställas på något sätt. Jag kan skriva mycket mer om återställning av eget kapital men sammanfattningsvis kan konstateras att det är ganska bökigt och tidskrävande och något man gärna vill undvika då det inte bygger något värde i sig självt. Inte minst är denna situation frustrerande för bolag med stark likviditet för att man säljer långa förskottskontrakt i och med att man då har pengar i kassan men det egna kapitalet i balansräkningen kan anses vara förbrukat på grund av det negativa resultatet.

Nu har jag i ett SaaS-bolag som jag jobbar med hittat en intressant lösning på detta tillsammans med bolagets revisor, som är från en av ”de stora fyra”. Lösningen är att man som styrelse utifrån en analys och beskrivning av hela kundstockens värde gör ett uttalande att man anser det finns övervärden i kundstocken som överstiger det förbrukade egna kapitalet. De parametrar som bolaget kan föra fram som bas för uttalandet är:

 • kundbasens storlek i årsintäkt och antal kunder,
 • avtalslängder på kunderna,
 • historisk churn brutto (intäkter),
 • historiska uppgraderingar (retention) på befintliga kunder.

I detta specifika fall kunde styrelsen med denna analys som bas konstatera ett bedömt övervärde i kundstocken som var många gånger större än det förbrukade kapitalet i balansräkningen varför man ansåg att det inte förelåg något behov att upprätta och låta revidera en kontrollbalansräkning. Detta stämdes också av löpande i nära dialog med bolagets revisor som godkände det hela.

Jag tycker det är ett intressant sätt att se på värde av en kundstock i ett Saas-bolag och det är inte orimligt att detta osynliga värde kan få ha en påverkan på situationer när frågan om balansräkningens storlek uppstår. Det är ju en stor styrka i Saas-bolags affärsmodell, de framtida kommande intäkterna från den befintliga kundbasen. Denna styrka bör rimligtvis kunna användas i dessa situationer.

Förhoppningsvis kan detta hjälpa andra SaaS-bolag i liknande situationer och tveka inte att höra av er om ni vill ha mer detaljer kring detta!