Archive for februari, 2019

The team you build is the company you build

Citatet är hämtat från Keith Rabois som höll en session om att bygga framgångsrika team och jag tycker den sammanfattar årets SaaStr Annual konferens väldigt bra.

Människor, team och kultur är en gemensam framgångsfaktor

Det fanns godbitar att plocka med sig från olika föreläsningar inom vitt skilda områden men om jag ska sammanfatta alla intrycken till ett tema så är det, fortfarande, att det är teamet och människorna som är avgörande. Precis som tidigare år nämnde nästan alla talare hur företagskulturen varit en framgångsfaktor för dem. Man måste våga mejsla ut sin egen tydliga företagskultur, ta ställning för och emot element i kulturen och jobba målmedvetet med att få hela bolaget att leva efter sin kultur. Alla medarbetare kommer inte passar kulturen men det kommer vara positivt att personer som inte har en bra passform lämnar bolaget under resans gång. Ett bolag kan inte vara för alla utan det finns så mycket att vinna på en förenande företagskultur i termer av sammanhållning, beslutsfattande, kommunikation, risktagande, tillhörighet med mera.

Extern rekrytering eller intern befordran?

Ett ramverk för att fundera kring när det är dags att leta externa personer kontra att befordra interna kandidater kom från Keith Rabois. Hans förslag var att se framför sig bolagets tillväxtkurva och jämföra den med olika personers tillväxtkurvor. Så länge båda kurvorna lutar lika mycket så kommer befintlig personals tillväxtkurva hänga med i bolagets utveckling. Men om lutningen på bolagets tillväxtkurva är snabbare än medarbetarnas tillväxtkurva så kommer det inte fungera då nyckelpersoner inte hänger med i bolagets utveckling och behov. Se framför dig ett bolag som över tid växer med 100%. De nyckelpersoner som inte växer lika snabbt som bolaget kommer hamna längre och längre från bolagets behov och typ av frågeställningar att hantera i sina roller.

Det är alltså omöjligt att försörja alla nyckelpositioner med interna kandidater i ett bolag med snabb tillväxt. Vissa personer växer helt enkelt inte lika fort som bolaget. För att få in nödvändig erfarenhet och kapacitet kommer det krävas att externt rekryterade personer kommer in med erfarenheter och potential. Rabois menade att om man lyckas tillsätta runt 50% av nya nyckelpositioner med interna kandidater så ska man vara mycket nöjd. Hans erfarenhet var att i de flesta fall är denna siffra betydligt lägre. 


Bygga säljteam (Matt Schatz WP Engine)

Matt Schatz var en mycket imponerande person och talare. Även hans presentation kretsade kring hur företagets kultur och värderingar är avgörande för att bygga framgångsrika säljteam. Han menade att en central byggsten är att fundera ut vilket unikt värdeerbjudande du erbjuder personer du vill anställa. Lägg tid på att hitta, artikulera och sälja in ditt företags unicitet för att nå framgång i rekrytering av säljare. Framgångsrika säljteam är team som har en distinkt kultur och är en plats dit andra människor vill ansluta sig och stanna länge.

Ett exempel som Matt förde fram och som alla små snabbväxande startups kan marknadsföra är möjligheten att få vara med och skapa sin egen ”första-historia”. Det kan vara att bli den mötesbokaren som blir befordrad till account executive, den första säljaren som blir teamlead eller den första säljaren som får öppna ett internationellt säljkontor. Att sätta upp den moroten fungerar som inspiration och ger alla något att sträva efter, att bli en person som får sin egen ”första-historia” på företaget att sätta på sitt CV.

Föreläsningar att se i efterhand

De flesta presentationerna filmades och här kommer några rekommendationer på de bästa att hålla utik efter när de kommer upp på SaaStrs Youtube-kanal:

  • Top 10 learnings about free trials with Tomasz Tunguz
  • A Step by Step guide to Revenue Growth with Mark Roberge.
  • Building a World-class, $2.3 Billion Inside Sales Team with Jennifer Lawrence.
  • Q&A with Mikkel Svane, CEO of Zendesk.
  • State of the Cloud from Bessemer Venture Partners.
  • Building a $100M ARR Sales Team the second time around with Matt Schatz.
  • Top Lessons in building great teams from Koshla Ventures with Keith Rabois.
  • Lessons from New Relic: Critical steps to Scaling Enterprise with Erica Schultz.
  • Lessons from Logikcull: $0 to $10M in 19 Months + 10 mistakes along the way with Andy Wilson
  • A Founders guide to Getting more Leads with Zoom and Gusto.

Survivalship Bias

Avslutningsvis får man inte glömma att på en konferens som visar exempel från världsledande tillväxtbolag så kommer ett starkt survivalship bias prägla hela tillställningen. Allt man hör på scen går inte att applicera rakt av i sitt svenska bolag. Exempelvis när VC-fondernas seed-rundor är minst 30 mkr till bolag som precis fått sina första kunder så är det självklart att dessa bolag kan operera på ett annat sätt än ett bolag med mindre eller inget riskkapital alls.

Det är uppenbart att SaaS fortsatt är på en stark och växande tillväxtbana. Det var inte många som på SaaStr för fyra år sedan trodde att vi skulle se många SaaS-bolag passera den magiska gränsen 1 miljard dollar i ARR, men nu är vi här. Jason Lemkin inledningspratade om hur vi ser ”Generational Companies” växa fram som är massiva bolag som kommer finnas kvar i stor skala länge. Det är både inspirerande och lite overkligt hur stort SaaS har blivit, och tillväxten ser inte ut att mattas av i den närmaste framtiden.