Archive for maj, 2014

Strategy as a pattern

Det bästa sättet att bestämma strategi för framtiden kan vara så enkelt som att titta sig över axeln och identifiera vad har fungerat bäst hittills, vad har tagit företaget till den här punkten och fortsätta göra samma sak.

En av de föreläsningar från högskoletiden som etsat sig fast är en om strategi och strategiutveckling. Det var professorn i strategi, Leif Melin, som beskrev olika koncept för att utveckla strategin för en organisation. Ett av koncepten var ”Strategy as a Pattern”. Dvs när man varit igång ett tag med sitt företag så har man ackumulerat en mängd erfarenheter från olika experiment, försök, framgångar och motgångar. Det har skapats en stig som man tagit sig fram längs. En stig som symboliserar vad man gjort och vad som fungerat bäst. Man kan genom att vända sig om och förstå vad som skapat stigen hitta en tydlig röd tråd; vad av allt vi har försökt har fungerat bra och tagit oss hit? Det kan då vara så enkelt som att frågan om strategin för framtiden ska vara att fortsätta med och fokusera tydligare på det som har fungerat bäst historiskt.

Det jag vill säga är att i det här tidevarvet med lean startup, hypoteser och experiment måste man ibland stanna upp och titta sig noga över axeln. Det är lätt att fastna i sökandet efter maximalt skalbara komponenter för alla delar i affärsmodellen. Många startups kör flera samtidiga affärsmodeller såsom direktförsäljning, online marknadsföring, återförsäljare och partnerskap. Efter en tid blir det förvirrande och ofokuserat – ingen vet till slut vad som är strategin, vad fungerar och vad ska vi satsa på för att nå fram i bruset. För att då definiera vägen framåt är det ofta enklaste att fortsätta med det som fungerat bäst och våga sluta göra sånt som inte fungerar. Stanna upp och titta bakåt, identifiera gemensamma nämnare för sånt som fungerar och fastställ dessa som hörnpelare i strategi för framtiden. Ett enkelt sätt att skapa fokus och tydlighet för hela organisationen.